Protokol za pripremu bakterija za malolaktičku fermentaciju