Fizičko-hemijska analiza vina

Fizičko-hemijska analiza vina

U kompleksnosti proizvodnji vina i istoriji dugoj nekoliko hiljada godina,  postoji mnogo faktora koji mogu da rezultiraju time da sav vaš trud bude uzaludan. Tehnologija, znanje i savremena oprema su ovome stali na put pa smo u mogućnosti da kontrolišemo i one procese koji su do sad bili isključivo u rukama same prirode. 

Tradicija podržana pouzdanim laboratorijskim testovima, predstavlja savršen spoj za napredak koji se ne ogleda isključivo u kvalitetu već i u stvaranju vašeg sopstvenog brenda.

Laboratorija za vino - analiza vina

Preko našeg portala, možete vrlo jednostavno, uraditi fizičko-hemijsku analizu svog vina na osnovne parametre koji su bitni za proizvodnju vina, kako bi sačuvali svoje vino od kvarenja i podigli kvalitet na viši nivo. U saradnji sa vodećim laboratorijama za vino u našoj zemlji, omogućili smo vam da na veoma jednostavan način, uradite sledeće parametre u svom vinu:

Cena pojedinačnih parametara analize

Slobodni Sumpor dioksid ripperovom metodom je najčešća i najbrža analiza za slobodni SO2. Nije zvanična OIV metoda, ali je dosta pouzdana i koristi se u svim slučajevima osim kada je u vinu korišćena askorbinska kiselina

Ukupni Sumpor dioksid ripperovom metodom je najčešća i najbrža analiza za slobodni SO2. Nije zvanična OIV metoda, ali je dosta pouzdana i koristi se u svim slučajevima osim kada je u vinu korišćena askorbinska kiselina

pH vrednost se određuje potenciometrijski, što predstavlja zvaničnu OIV metodu

Sadržaj ukupnih kiselina se određuje titracijom uz pomoć brom-timol plavo kao indikator, što spada u zvaničnu OIV metodu

Sadržaj alkohola se određuje uz pomoć ebulioskopa i nije standardna OIV metoda

Sadržaj isparljivih kiselina se određuje destilacijom i titracijom uz pomoć NaOH, što spada u zvaničnu OIV metodu

Sadržaj redukujućih šećera se određuje uz pomoć Luff Schoorl metode

Zašto je analiza vina bitna

Mali uzorci za mnoštvo vrednih informacija


Analiza vina i njegovog kvaliteta daje vam uvid u suštinske stvari koje u perspektivi pomažu da iz godine u godinu beležite sve bolje rezultate, kako u samom kvalitetu vina, tako i u prodaji i poslovanju. Preuzmite potpunu kontrolu nad svakom kapljicom vina ne dozvoljavajući da vam promakne bilo kakva greška u njegovoj proizvodnji.

Analizom korigujte postojeće greške i preventivno delujte na sve ono što nije dobro, kako bi napravili još bolje i kvalitetnije vino.

Kada se radi fizičko-hemijska analiza vina?

Fizičko-hemijsku analizu vina možete da uradite kada god želite. Preporuke i praksa u proizvodnji vina ipak daju neke generalne smernice i one nam govore da je najbolje da je radite u sledećim fazama:

  • Odmah posle završene fermentacije se radi analiza na slobodni i ukupni SO2, pH vrednost, ukupne kiseline, alkohol


  • Slobodni SO2 je poželjno proveravati jednom mesečno


  • Pre punjenja vina se radi kompletna analiza: slobodni i ukupni SO2, pH, Ukupne kiseline, alkohol


  • Ukoliko osetite da Vaše vino ima neki problem se radi analiza na isparljive kiseline, slobodni i ukupni SO2

Kako da pošaljem vino na analizu?

Najjednostavniji način da uradite fizičko-hemijsku analizu svog vina!  

Vaše je samo da odaberete koju analizu želite, popunite formular i pošaljete nam uzorak. Za nekoliko dana dobijate rezultate na svoj email

formular za analizu ikonica
Popunite formular

Popunite formular sa osnovnim podacima na sajtu i na email ćete dobiti uputstvo za slanje i uplatu

ikonica za pošiljku
Pošaljite nam vino

Pošaljite nam uzorak vina brzom poštom. Možete poslati koliko god želite uzoraka

novac ikonica
Izvršite uplatu

Cena analize se kreće od 500 do 650 dinara po parametru u zavisnosti od toga koju analizu želite

email ikona
Rezultati stižu mejlom

Očekujte rezultate koji će vam biti dostavljeni putem mejla u roku od 5 do 7 dana

Ako analiza koja vam je potrebna nije ovde navedena ili imate dodatnih pitanja oko proizvodnje vina u bilo kom njegovom procesu,  kontaktirajte nas direktno i potrudićemo se da vam u najkraćem roku ponudimo rešenje. Za mnoštvo besplatnih saveta posetite i naš sajt Enolog