Fizičko-hemijska analiza vina

Fizičko-hemijska analiza vina

Preko našeg portala, možete vrlo jednostavno, uraditi fizičko-hemijsku analizu svog vina na osnovne parametre koji su bitni za proizvodnju vina, kako bi sačuvali svoje vino od kvarenja i podigli kvalitet na viši nivo.

Laboratorija za vino

U saradnji sa vodećim laboratorijama za vino u našoj zemlji, omogućili smo Vam da na veoma jednostavan način, uradite sledeće parametre u svom vinu :

Ikonica za cenu

Cena pojedinačnih parametara analize

Slobodni Sumpor dioksid ripperovom metodom je najčešća i najbrža analiza za slobodni SO2. Nije zvanična OIV metoda, ali je dosta pouzdana i koristi se u svim slučajevima osim kada je u vinu korišćena askorbinska kiselina

Ukupni Sumpor dioksid ripperovom metodom je najčešća i najbrža analiza za slobodni SO2. Nije zvanična OIV metoda, ali je dosta pouzdana i koristi se u svim slučajevima osim kada je u vinu korišćena askorbinska kiselina

pH vrednost se određuje potenciometrijski, što predstavlja zvaničnu OIV metodu

Sadržaj ukupnih kiselina se određuje titracijom uz pomoć brom-timol plavo kao indikator, što spada u zvaničnu OIV metodu

Sadržaj alkoholha se određuje uz pomoć ebulioskopa i nije standardna OIV metoda

Sadržaj isparljivih kiselina se određuje destilacijom i titracijom uz pomoć NaOH, što spada u zvaničnu OIV metodu

Sadržaj redukujućih šećera se određuje uz pomoć Luff Schoorl metode

Zašto da radim analizu vina?

Analiza vina se radi da bi izbegli potencijalno kvarenje vina i da bi znajući osnovne parametre mogli da korigujete ono što nije dobro i da napravite još bolje i kvalitetnije vino.

Kada se radi fizičko-hemijska analiza vina?

Fizičko-hemijsku analizu vina možete da uradite kada god želite, ali neka praksa u proizvodnji vina jeste da je najbolje da je radite u sledećim fazama:

Kako da pošaljem vino na analizu?

Najjednostavniji način da uradite fizičko-hemijsku analizu svog vina!  

Vaše je samo da odaberete koju analizu želite, popunite formular i pošaljete nam uzorak. Za nekoliko dana dobijate rezultate na svoj email

formular za analizu ikonica

Popunite formular

Popunite formular sa osnovnim podacima na sajtu i na email ćete dobiti uputstvo za slanje i uplatu

ikonica za pošiljku

Pošaljite nam vino

Pošaljite nam uzorak vina brzom poštom. Možete poslati koliko god želite uzoraka

novac ikonica

Uplatite

Cena analize se kreće od 500 do 650 dinara po parametru u zavisnosti od toga koju analizu želite.

email ikona

Rezultati stižu na Vaš email

Rezultati stižu na Vaš email za 5 do 7 dana